TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 34

34
Bülten
TÜBİTAK 5. Karayolu
Trafik Güvenliği Sempozyumu’nda
İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karayolu Düzen-
leme Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Polis
Akademisi Başkanlığı, üniversiteler, TÜVTÜRK Araç Muaye-
ne İstasyonları ve diğer ilgili kuruluşların işbirliğiyle Ankara
Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'nde "5. Karayolu Trafik
Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi" açılış programı yapıldı.
Türkiye’de karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ama-
cıyla dört yıldır gerçekleştirilen “Karayolu Trafik Güvenliği
Sempozyum ve Sergisi” ATO Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Sempozyum ve Sergi’ye TÜBİTAK’ı temsilen BİLGEM Enstitü-
sü, ARDEB ve TEYDEB katıldı.
İçişleri Bakanı Efkan Ala, sempozyumda yaptığı konuşma-
da, Türkiye’nin en önemli problemlerinden olan trafik kaza-
larının azaltılmasında yapılan çalışmaları anlattı. Ala, "Kaza
istatistikleri bizim bu alanda başarılı olduğumuzu gösteri-
yor. Ancak insan hayatı söz konusu olunca istatistiklerin çok
anlamı kalmıyor. Ne kadar aza indirirseniz indirin, eğer ölüm
varsa sizin yapacağınız çok iş var demektir" dedi.
Bilim insanlarının trafik güvenliğinin arttırılması için orta-
ya koyacakları her proje, fikir ve düşüncenin kendileri açısın-
dan önemli olduğunu vurgulayan Ala, "Sempozyumda orta-
ya konulacak düşünceler milletimize daha kaliteli güvenlik
hizmeti sunma konusunda bizlere yardımcı olacaktır" diye
konuştu.
İçişleri Bakanlığının bütün kadrosuyla sempozyumda or-
taya çıkacak yeni düşünceleri pratiğe aktarmayı bir görev
bildiğini ifade eden Ala, şöyle devam etti: "Ulaşım alanında
Türkiye, kalkınma hamlesini sürdürüyor. Elde ettiğimiz başa-
rılar üzerine değil, elde etmemiz gereken başarılar üzerine
bu toplantıyı yapıyoruz."
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...52
Powered by FlippingBook