TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 50

50
Bülten
Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Özellikle yaz aylarında, kaçak içki tükettikleri için kör olan
veya yaşamını yitiren kişilerle ilgili haberlere sıkça rastlıyo-
ruz. Bu vakalara alkollü içkilerin temel maddesi olan etanol
(etil alkol) yerine daha ucuz olduğu için tercih edilen meta-
nol (metil alkol) neden oluyor. Stanford Üniversitesi, Stan-
ford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi (SLAC) ve Danimarka Tek-
Bilgisayarda Tasarla,
Laboratuvarda Hazırla
nik Üniversitesi’nden araştırmacıların gerçekleştirdiği, Mart
ayında Nature Chemistry’de yayımlanan bir çalışmada daha
düşük maliyetle ve daha temiz şartlarda metanol üretilme-
sini sağlayacak bir katalizörün keşfinden bahsediliyor. Bilim
adamlarının bu çalışmayı yapma nedeni elbette kaçak içki
üretenleri desteklemek değil.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52
Powered by FlippingBook