TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 45

45
20 Mayıs Dünya Metroloji Günü Kutlandı
Etkinliğe yasal metroloji alanında faaliyet gösteren ba-
kanlık birimleri, metroloji sektörünün temsilcileri, TÜBİTAK
yöneticileri, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan yak-
laşık 450 kişi katıldı. Etkinliğin açılış konuşmaları TÜBİTAK
UME Enstitü Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş ile Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel
Müdürü Mehmet Karaoğlu tarafından yapıldı. TÜBİTAK UME
Enstitü Müdürü Dr. Çetintaş, konuşmasında 20 Mayıs Dünya
Metroloji Günü’nün anlam ve öneminden bahsederek TÜBİ-
TAK UME’nin yeni çalışma alanlarını anlattı. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Mü-
dürü Karaoğlu tarafından ise yasal metroloji alanında ger-
çekleştirilen çalışmalar, yasal düzenlemeler ve ülkemizdeki
metrolojik faaliyetler hakkında bilgi verildi.
20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlamalarına misafir
konuşmacı olarak davet edilen İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden Yrd. Doç. Dr. Serhat
İkizoğlu “Metroloji”, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven ise
“Küresel Enerji Çözümlerinde Hedefler, Fırsatlar ve Zorluklar”
üzerine sunumlarını katılımcılarla paylaştı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standar-
dizasyon Genel Müdürlüğü’nün üniversite öğrencilerine
yönelik düzenlediği “Küresel Enerjide Çözüm, Doğru Ölçüm”
konulu poster yarışması ile TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde
her yıl 20 Mayıs Metroloji Günü etkinlikleri içerisinde düzen-
lenen 1530 metre Yerleşke Koşusu’nun ödülleri verildi. Prog-
ramın devamında “Küresel Enerjide Çözüm, Doğru Ölçüm”
konulu poster yarışmasında dereceye giren ve başvuran
posterlerin yer aldığı sergi ile TÜBİTAK UME tarafından met-
roloji farkındalığına yönelik oluşturulan cihazların yer aldığı
ölçüm parkı gezildi.
Enerji Enstitüsü Uzman Araştırmacılarından Dr. Muhsin
Mazman ile Fatma Mazman Mete’nin müzik eşliğinde ger-
çekleştirdikleri “Enerji ve Medeniyet” konulu gösteri de izle-
yicilerden büyük ilgi gördü.
Dünya Metroloji Günü
Ölçüm birimleri ve standartları ile ilgili yürütülen çalışma-
ları düzenli hale getirmek, farklı ülkelerde gerçekleştirilen
faaliyetlerin koordinasyonunu ve ölçme standartlarında
evrensel birliği sağlamak üzere 1875 yılında Paris’te Metre
Konvansiyonu imzalandı. 20 Mayıs 1875 tarihinde, Osmanlı
İmparatorluğu’nun da yer aldığı 17 ülke tarafından imzala-
nan Metre Konvansiyonu, metrolojide yeni bir çağ açtığı için
20 Mayıs, her yıl “Dünya Metroloji Günü” olarak 80’den fazla
ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutla-
nıyor.
20Mayıs DünyaMetroloji (ÖlçümBilim) Günü, BilimSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon
Genel Müdürlüğü ile birlikte TÜBİTAK UME’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonla kutlandı.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook