TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 40

40
Bülten
Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi’nden
TÜBİTAK’a Ziyaret
Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Andrei V. Savinykh,
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir’in konuğu
oldu. Ziyarette, 2002 yılından bu yana devam eden Belarus
Bilimler Akademisi ile TÜBİTAK arasındaki bilimsel ve teknolo-
jik işbirliğinin seyri tartışıldı. İki ülke arasında bilimsel işbirliği
hacminin artırılması ve ticarileştirilebilir ortak çalışma proje-
lerinin teşvik edilmesi amacıyla atılması gereken adımlar
görüşüldü.
Türk - Alman İşbirliğine TÜBİTAK Desteği
Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde, iki ülke arasındaki
bilimsel ve teknolojik işbirliğinde ortak öncelikli alanlar
belirlemeye, ortak araştırma projeleri geliştirme-
ye yönelik olarak, yurt içinde düzenlenen
çalıştay ve seminerler, “2223-D İşbirliği ve
Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenle-
me Desteği Programı” ile destekleniyor.
“Bilgi ve İletişimTeknolojileri; ÜretimTeknolojile-
ri; Ulaşım; Sağlık Araştırmaları; Enerji; Gıda
ve Tarım; İklim Değişikliği; Çevre Teknolo-
jileri ve Demografik Değişim” alanlarında
başvurular kabul edildi.
Değerlendirme so-
nuçlarının, Temmuz ayında ebideb.tubitak.
gov.tr adresinde ilan edilmesi öngörülüyor.
Ayrıntılı bilgi için:
Slovenya Büyükelçisi
Doç. Dr. Milan Jazbec TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Slovenya’nın Ankara Büyükelçisi Doç. Dr. Milan Jazbec ve
beraberindeki heyet TÜBİTAK’ı ziyaret etti. Heyeti, TÜBİTAK
Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Alper Kutay kabul etti. Top-
lantıya Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Doç. Dr. Muhar-
rem Dilbirliği ve Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Ey-
lem İstem Atay da katıldı. Görüşmede konuk Büyükelçi’ye
TÜBİTAK’ın görev ve faaliyetleri ile enstitülerin çalışmaları
hakkında bilgi verildi. TÜBİTAK ile Slovenya arasında bilim
ve teknoloji alanında devam eden işbirliğinin başarısı ve
artan grafiği hakkında duyulan memnuniyet dile getirildi.
Büyükelçi’nin karstik bölgeler-
le ilgili çalışmaları konusundaki
soruları üzerine, bu bölgelerdeki
üniversiteler ve çeşitli destek me-
kanizmaları hakkında bilgi verildi.
Görüşme, iki ülke arasındaki ikili
işbirliğinin daha ileriye taşınması
konusundaki dileklerin bildiril-
mesi ile sona erdi.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...52
Powered by FlippingBook