TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 47

47
Pakistan Heyeti TÜBİTAK UZAY’ı Ziyaret Etti
Türkiye-Pakistan Savunma Araştırma ve Teknoloji (ARTE) İşbirliği
kapsamında, Pakistan Ordu Donatım Fabrikası Araştırma ve Geliştir-
me Müdürü Tuğgeneral Dr. Muhammad Almas Anjum’un başkanlı-
ğındaki heyet TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret etti. Ziyarette, NRTC Müdürü
Emekli Tuğgeneral Abid Hussain Bhatti, Pakistan Deniz Kuvvetleri
Muharebe ve Silah Sistemleri Direktörü Albay S. Naeem Asghar, Nes-
com Genel Müdürü Tariq Mehmood’da hazır bulundu. Enstitü faali-
yet alanları ve projeler hakkında bilgi verildiği ziyarette BALİSTİKA
Projesi tanıtılarak demo gösterimi yapıldı.
Rüzgâr Erozyonu ve Çölleşme Konulu Eğitimde
HİDS Projesi Sunuldu
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) bünyesinde yürütülmekte olan Havza İzleme ve De-
ğerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (HİDS) Projesi’ne yö-
nelik bilgilendirme sunumu yapıldı. Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Rüzgâr Erozyonu ve Çölleşme konulu eğitim Iğdır’da ger-
çekleştirildi. ÇEM Genel Müdürü Hanifi Avcı’nın açılış konuş-
masıyla başlayan eğitimde, HİDS Projesi İş Paketi 3: “Türkiye
Çölleşme Modeli ve Risk Haritasının Oluşturulması” kapsa-
mında yapılan çalışmalar, Proje Ekibi adına Prof. Dr. Taşkın
Öztaş tarafından sunuldu. Sunum, katılımcılar tarafından
büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı.
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)
Eğitimleri Tamamlandı
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) bünyesinde geliştirilen Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemi (KAYS) Projesi İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB)
Son Kullanıcı Eğitimleri başarıyla tamamlandı.
KAYS Projesi kapsamında Kalkınma Ajanslarında çalışma-
ya başlayan veya daha önce eğitim almamış İDB çalışanla-
rına verilen Son Kullanıcı Eğitimleri, YTE Ar-Ge Binası’nda
düzenlendi. YTE Enstitü Müdürü Dr. Murat Kahraman Gün-
gör’ün açılış konuşmasıyla başladığı eğitimler, 17 Kalkınma
Ajansı’ndan 52 İDB çalışanının katılımıyla gerçekleşti. İzleme
ve değerlendirme süreçlerine yönelik iş ve işlemlerin anlatıl-
dığı eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook