TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 49

49
Optoelektronik ve Optik Bilgisayarlar
Masanızdaki bilgisayarın bugünkünden neredeyse bir mil-
yon kat daha hızlı çalıştığını hayal edebiliyor musunuz? Op-
tik tabanlı bilgisayar mimarisi insanlığa yeni kapılar açacak
gibi görünüyor. Süper bilgisayarlar, Moore Kanunu ve kuan-
tum bilgisayarlar derken, bilişim dünyası artık gerçekten bir
can simidi buldu gibi görünüyor: Optik bilgisayarlar. Üstelik
bu teknoloji başka bazı teknolojiler gibi hayal ürünü varsa-
yımlara da dayanmıyor.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52
Powered by FlippingBook