TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 35

35
1511 Programı’nın
2014 Çağrıları
Tanıtıldı
TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda iki
oturum olarak gerçekleştirilen etkinliğin birinci
oturumunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji
ve Sağlık öncelikli alanları ele alındı. “Mobil İleti-
şim”, “Elektrik Motorları”, “Biyomedikal Ekipman-
lar-Ameliyathane Robotları ve Cerrahi Cihazlar”
ile “Hematoloji Kitleri ve Referans Malzemeler” alt
başlıklarıyla yer alan ve 16 Haziran 2014 tarihinde
kapanacak çağrılarla ilgili, sektör temsilcilerinden
gelen sorulara, ilgili TÜBİTAK uzmanları tarafından
cevap verildi.
Etkinliğin ikinci oturumunda ise, “Kalıp Tasarımı”,
“İmalat Teknolojileri”, “Sanayide Proses İyileştirme
ve Atık Isı Geri Kazanımı” ile “Tarla Bitkileri” alt baş-
lıklarıyla yer alan ve 8 Ağustos 2014 tarihinde ka-
panacak çağrılarla ilgili sorular cevaplandı.
1511 Programı’nın hedefi
TÜBİTAK 1511 Programı kapsamında açılan çağ-
rılarla, dışa bağımlılığı azaltan ulusal ve uluslara-
rası yenilikler hedefleniyor. Projelerin en az ülke
düzeyinde yenilik niteliği taşıması gerekiyor. Ülke
ihtiyaçlarının giderilmesi, uluslararası platform-
larda rekabet gücüne sahip, özgün teknolojilerin
üretilmesi amaçlanıyor.
Ayrıntılı bilgi için:
TEYDEB tarafından yürütülen 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı’nın, 2014 yılı açık çağrısına
yönelik bilgi günü düzenlendi.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...52
Powered by FlippingBook