TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 48

48
Bülten
Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Uzay Çöpleri Günlük Hayatımızı
Tehdit Ediyor
Günlük hayatta kullandığımız bütün teknolojik cihazlar
eninde sonunda kullanılamaz hale geliyor ve hurdaya dö-
nüşüyor. Bu hurdaların nasıl geri dönüştürüleceği önemli bir
sorun. Ancak en az yeryüzündeki hurdalar kadar önemli baş-
ka bir sorun da Dünya’nın etrafında dönen hurdalar. Bu hur-
daların miktarı yeryüzündeki herhangi bir hurdalıktakilerden
çok daha fazla ve giderek artıyor. Üstelik bu çöpler Dünya’nın
etrafında dönen pek çok aktif cihazı tehdit ediyor.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52
Powered by FlippingBook