TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 44

44
Bülten
Pardus’tan Güvenlik Hamlesi: EnGerek
Pardus Kurumsal Uygulamaları kapsamında, kamu ve
özel kurumların merkezi kimlik yönetim sistemi ihtiyacını
karşılamak üzere “EnGerek Projesi” başlatıldı. Proje ile bilim
teknoloji sistemlerindeki kullanıcı hesaplarının yönetilmesi;
emeklilik, ayrılma, tayin-terfi durumlarında hesapların kapa-
tılması, şifrelerin yöneticiler tarafından belirlenmesi ve bilin-
mesi gibi sorunların çözülmesi amaçlanıyor. Açık kaynaklı
kimlik ve erişim yönetimi projesi olan EnGerek’in ULAKBİM
ortamlarında kurulum ve entegrasyonları sağlandı, temel
fonksiyonların testleri gerçekleştirildi. İlk sürümünün 2014
yaz aylarında kullanıma hazır hale geleceği EnGerek sistemi-
nin, kullanıcı ve sistem türü ve sayısının yüksek olduğu tüm
Üniversite Öğrencileri ‘Açık Kaynak’ İle Buluşuyor
Pardus kapsamındaki açık kaynaklı yazılım yelpazesinin
genişletilmesi amacıyla düzenlenen “Yazılım Kampı” nın
ikincisi başlıyor. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, An-
kara’ya gelmeden, bulundukları illerden katılabilecekleri
kamp için proje başvuruları 15 Haziran’da sona eriyor.
Takım halinde gerçekleştirilecek olan projeler için, aynı
takımdaki öğrencilerin aynı üniversitede olması zorunlu-
luğu bulunmuyor. Her takımdan bir öğrenci, takım arka-
daşıyla birlikte belirledikleri proje teklifiyle başvuruda bu-
lunuyor. Projeler, tamamıyla özgün geliştirilebilirken, var
olan açık kaynaklı projelere katkı sağlayacak (eklenti, mo-
dül, genişletme vb.) biçimde de sunulabiliyor. Bu durumda,
taban projenin Genel Kamu Lisansı (GPL) veya benzeri açık
kaynak kodlu projelerde uygulanan lisans modellerinden bi-
rine sahip olması bekleniyor.
Her bir projede çalışacak öğrencilere 3.000 TL telif ücreti-
nin ödeneceği üç aylık Yazılım Kampı boyunca projeler ba-
ğımsız bir kurul tarafından izlenecek, başarılı projeler, prog-
ram sonunda belirlenecek.
Kamp ve başvurular hakkında ayrıntılı bilgiye “http://
kamp.pardus.org.tr” internet sitesinden ulaşılabilir.
özel şirket, kamu kurumu ve üniversitelerde uygulanması
hedefleniyor. EnGerek Projesi ile, BT hesapları için gerekli
verilerin bir personel yönetim sisteminden alınması halin-
de veri giriş tekrarlarının engellenmesi, yeni çalışanlar için
hesap açılma süresinin kısaltılması, ayrılan personelin tüm
hesaplarının zamanında kapatılması, uzun süreli izin gibi
durumlarda personelin tüm hesaplarının pasife çekilip izin
dönüşü tekrar hemen aktif yapılması, tayin/terfi nedeni ile
veya organizasyon, ünvan ve diğer bilgi değişikliklerini tüm
hesaplara doğru olarak yansıtılması, kullanıcıların şifrelerini
unutması durumunda kendilerinin şifre sıfırlaması denetle-
me yeteneklerinin artırılması mümkün olacak.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52
Powered by FlippingBook