TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 31

Tamamlamış Lastikler
Dönüşüm Tesisi Kuruldu
İ
stanbul’da faaliyet gösteren NET PLASMAK şirketi, ömrü-
nü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) geri dönüşümünü yapan
tesis geliştirdi. Tesis hakkında bilgi veren NET PLASMAK
müdürü Semih Ulusan, tesisle hem hammadde kullanımını
azalttıklarını hemÖTL’lerin çevreye ve insan sağlığına verdik-
leri zararları önlediklerini söyledi. Ulusan, ÖTL geri dönüşüm
tesisini TÜBİTAK’tan alınan yaklaşık 200 bin TL’lik destekle bir
yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirdiklerini ifade etti.
ÖTL’lerin çevreye ve insan sağlığına ciddi zararlarının ol-
duğunu dile getiren Ulusan, “Atık lastikler gerek kirlettiği
alan gerekse bertaraf edilmesindeki zorluklardan dolayı acil
önlem alınması gereken atıklardır. Patlamış, eskimiş, hatalı
üretilmiş bütün lastikler ÖTL kapsamına girer ve yanıcılığı,
hacmi, zehirli yapısı, belli bir toplama alanı olmaması gibi
sebeplerden dikkate alınması gereken tehlikeli atıklardır.
Dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizdeki atık lastik
sayısı milyon tonlarla ifade ediliyor. Atık lastiklerin bu zarar-
lı durumlarından yola çıkarak lastiklerin geri dönüşümünü
daha hızlı ve pratik olarak yapacak bir makine geliştirmeye
karar verdik ve çalışmaya başladık” diye konuştu.
Otomobil lastiği geri dönüşümü üzerine yaklaşık 5 yıldır
çalışma yaptıklarını belirten Ulusan, son projelerinde oto-
mobil lastiğinin yanı sıra kamyon, iş makinası ve tarımmaki-
nalarının lastiğinin de geri dönüşümünü yapan tesis geliştir-
diklerini belirtti. Ulusan,“ Otomobil lastiklerinin yüzde 37-45
arası telden oluşuyor. Yüzde 45’i lastik ve geri kalan yaklaşık
yüzde 5-10’luk kısım da tekstil parçacıklarından oluşuyor.
Tesiste öncelikli olarak lastiklerin telini çıkarıyoruz. Telleri çı-
karılan lastikler bantlara yüklenerek makineye atılıyor. Önce
iri parçalama yapılıyor. İri parçalama sonunda 30-35 milimlik
parçalama yapılıyor. Bu aşamadan sonra da kırıcılarımızla
1-5 milim haline getirilecek alana geçiliyor. Bu kırma işlemi
de tamamlandıktan sonra boyutlara göre çuvallara dolduru-
luyor. Metal bantlardan çıkan metaller de preslerde küçültü-
lüyor” dedi.
Geri dönüşümü yapılan lastiklerin birçok alanda kullanı-
mı olduğunu ifade eden Ulusan, şunları söyledi: “Tesislerde
kauçuk granül, çelik tel ve tekstil parçacıkları elde ediliyor.
Burada oluşan granül lastikler kauçuk imalatında, halı saha
zeminlerinde, lastik karo taşı üretiminde, makine takozu üre-
timinde ve asfalt yollara bariyer yapımında kullanılmak üze-
re piyasaya sürülüyor. Teller de metal preslerde küçültülerek
sanayinin metal ihtiyacı olan alanlarında kullanılıyor. Tekstil
parçaları ise en çok kort bezi olarak kullanılıyor. Kort bezi,
polyemit özellikli olması nedeniyle çok pahalı bir maddedir.”
Çalışmalarının olumlu sonuçlarının tesisin ihracatını da
arttırdığını dile getiren Ulusan, projeyi uyguladıkları te-
sisi ilgiden dolayı hemen sattıklarını dile getirdi. Ulusan,
“Bizim tesisimiz çok dikkat çekti ve ilgi gördü. İlk tesisimizi
Irak Erbil’e ihraç ettik. Şu anda bu tesis orada çalışıyor. İkin-
ci ihracatımızı Suudi Arabistan’a yapacağız. Bunun için ge-
rekli sözleşmeleri imzaladık. 3 ton kapasiteli bir tesisi oraya
yollayacağız. Irak hükümetiyle Basra ve Bağdat için de gö-
rüşmelerimiz sürüyor. Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve
Almanya’yla da görüşmelerde bulunduk, umarım olumlu
sonuçlanır” dedi.
NET PLASMAK müdürü Semih Ulusan
31
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...56
Powered by FlippingBook