TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 24

24
Bülten
M A Y I S
T
ürkiye’nin teknoloji üreten bir ülke konumuna gel-
mesi yolunda yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve
rekabet özelliklerine sahip ürün ve süreçleri ödüllen-
dirmeyi amaçlayan Teknoloji Ödülleri’ne bu yıl 198
proje başvurdu. Bu yıl, yarışma tarihindeki en yüksek başvu-
ru sayısına ulaşıldı. Değerlendirmeye alınan 150 başvurudan
29’u finale kaldı. Finalistlerin 14’ü küçük, orta ve mikro, 15’i
ise büyük ölçekli işletmelerden oluştu.
Teknoloji Ödülleri kapsamında finale kalan projeleri ta-
nıtmak amacıyla İstanbul Hilton Oteli’nde basın toplantısı
düzenlendi. Toplantıya, Teknoloji Ödülleri Yürütme Komitesi
11. Teknoloji Ödülleri Final
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından
ortaklaşa düzenlenen 11. Teknoloji
Ödülleri’nde, 29 proje finale kaldı.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...56
Powered by FlippingBook