TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 38

38
Bülten
M A Y I S
Ç
evre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TÜBİTAK ile imzaladığı
sözleşme kapsamında başlatılan “İklim Değişikliği Ulusal
Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi” açılış toplantısı, Anka-
ra’daki Bilkent Otel Konferans Merkezi’nde yapıldı. Toplantı-
ya, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür
Yardımcısı Sebahattin Dökmeci ile Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı ve TÜBİTAK yetkilileri katıldı. Çavuşoğlu ve Dökmeci’nin
konuşmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim
Değişikliği Şube Müdürü Gürcan Seçgel, “İklim Değişikliği
Çalışmaları”hakkında katılımcılara bilgi verdi. TÜBİTAK MAM
Proje Yürütücüsü Dr. Bilgin Hilmioğlu da“Ulusal Bildirimlerin
Hazırlanması ve Sektörel Analizlerin Tanıtımı” başlığı ile bir
sunum yaptı.
İklim değişikliği 6. ulusal bildirimi
2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’ne (BMİDÇS) taraf olan Türkiye, şimdiye kadar 1.
ile 2, 3, 4 ve 5. ulusal bildirimlerin birlikte yer aldığı toplam
iki ulusal bildirim hazırladı. İklim Değişikliği 6. Ulusal Bildi-
rimi’nin hazırlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü arasında 27
Aralık 2013’de sözleşme imzalandı. İklim Değişikliği 6. Ulusal
Bildirimi’nde, önceki bildirimlerde ele alınan bilgiler gözden
geçirilerek BMİDÇS Ulusal Bildirim Raporlama Kılavuzu esas
alınarak güncellenecek. Ele alınacak konular arasında, ulusal
şartlar, sera gazı emisyon envanteri, iklim değişikliğinin etki-
leri, etkilenebilirlik ve uyum önlemleri, politika ve önlemler,
eğitim, öğretim ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi, araş-
tırma ve sistematik gözlem, finans kaynakları ve teknoloji
transferi konuları bulunuyor. 24 ay sürecek çalışma kapsa-
mında sera gazı emisyonlarına ilişkin projeksiyonlar hazırla-
narak, azaltım önlemleri ve emisyon ticareti, karbon vergisi
gibi mekanizmaları içeren sektörel analizler de yapılacak.
TÜBİTAK, İklim Değişikliği
6. Ulusal Bildirimini Hazırlıyor
İklim değişikliği çalışmalarına ilişkin Birleşmiş Milletler’e sunulacak ulusal bildirimlerin
altıncısı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından hazırlanacak.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...56
Powered by FlippingBook