TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 30

M A Y I S
Ömrünü
İçin Geri
Destekle Gelen Başarı...
İnsan
sağlığına ve çevre-
ye ciddi zararları olan öm-
rünü tamamlamış lastiklerin
tamamen geri dönüşümünü
sağlayan tesis geliştirildi.
TÜBİTAK desteğiyle gelişti-
rilen tesisin ihracatına
başlandı.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...56
Powered by FlippingBook