TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 29

29
rencilere Büyük Destek
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 50 yıl-
dır ülkemizin bilim ve teknoloji alanında gelişmesinde en kritik
rolü oynayan insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlıyor. İlköğ-
retim düzeyinden doktora sonrası araştırmaya kadar, bilime ilgi-
nin tetiklenmesini ve insan kaynağımızın bilimsel araştırmalara
yönelmesini teşvik ediyor.
TÜBİTAK BİDEB bünyesindeki burs ve destek programlarını, ül-
kemizin, gençlerimizin ve araştırmacılarımızın ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak iyileştiriyor. Bu kapsamda yapılan reviz-
yonlardan önemli bir tanesi de, gençlerimizi temel bilimler alan-
larında lisans eğitimi almaya teşvik etmeye yönelik.
2014 yılı itibariyle programın kapsamında yapılan değişiklikle, ÖSYM
tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında
Matematik - Fen
puan
türünde:
• İlk 5.000
’e girerek;
matematik, fizik, kimya, biyoloji
bölüm-
lerinden birine yerleşen
lisans
öğrencilerine
aylık 2.000 TL,
Sıralamada
5.001 ile 10.000
kişi arasında yer alarak
matematik,
fizik, kimya, biyoloji
bölümlerinden birine yerleşen lisans öğ-
rencilerine
aylık 1.000 TL,
• ilk 10.000
kişi arasında yer alarak
matematik, fizik, kimya ve
biyoloji
bölümleri haricinde bölümlere yerleşip matematik, fizik,
kimya ve biyoloji bölümlerinde
çift anadal
programına kayıt yap-
tıranlara
aylık 750
TL burs verilecek.
LYS’ de
İlk 5000’ e Girene
Aylık 2000 TL
LYS’ de
5001 ile 10.000
Arasında Yer Alana
Aylık 1000 TL
İlk 10.000’ e Girip
Çift Anadal Yapanlara
Aylık 750 TL
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...56
Powered by FlippingBook