TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 34

M A Y I S
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında “İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Geri Dönüşümü ve Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” başlatıldı.
N
üfus artışı ve büyük şehirlere göç, yapı sektöründe hızlı bir artışa neden oldu. Son yıllarda inşaat sektöründeki
gelişimle birlikte yeni yerleşim alanları ihtiyacı ortaya çıktı. Kentlerdeki boş arazilerde yeni konut projeleri yük-
selirken, şehir içinde kalan eski yapılar da yıkılarak yerine yenileri inşa edilmeye
başlandı. “Kentsel dönüşüm” olarak bilinen çalışma ile kullanım ömrünü tamamlamış,
depreme dayanıksız, çarpık kentleşmeye neden olan salaş yapıların yerine daha yaşa-
nılır evler inşa edildi. Yükselen binalar, yenilenen asfalt yollar, restore edilen konutlar ve
kentsel dönüşüm projeleri ciddi bir inşaat ve yıkıntı atık yoğunluğunun oluşumunu da
beraberinde getirdi. İnşaat ve yıkıntı atıkları; beton, sıva, tuğla, briket, tahta, cam, metal
parçası, alçı kartonpiyer, kiremit, plastik, elektrik malzemeleri, borular ve asfalt gibi mal-
zemeleri içeriyor.
Avrupa Birliği komisyonu tarafından hazırlanan raporda, 350 milyon nüfusa sahip 15
üye ülkede her yıl ortalama 180 milyon ton civarında inşaat ve yıkıntı atığı oluşuyor. Bu
atıkların ortalama olarak yüzde 28’i geri dönüştürülüyor, yüzde 72’si ise depolanıyor.
Ülkemizde ise inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi konusunda çalışmalar, yeni başladı.
Atıkların çevreye atılmasının önüne geçilmesi, inşaat ve yıkıntı atıklarının tekrar kullanım
ve geri dönüşümünün sağlanması ve bertaraf edilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gündeme getirdiği “6306 Sayılı Afet Riski Altında-
ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir
eşik oluşturuyor. Kanunun uygulanması ile inşaat ve yıkıntı atıklarının daha da artması
bekleniyor. Ülkemiz için kaçınılmaz olan kentsel dönüşüm kapsamında 2023 yılında 3,5
milyon, 20 yılda ise 5 milyon birim konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Kentsel dö-
nüşüm çalışması kapsamında 2012 yılında 253 bin konutun dönüşümü başlatıldı. 2014
yılında ise yaklaşık 500 bin konutun dönüştürülmesi planlanıyor.
Kentsel Dönüşüm Atıkları
34
Bülten
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...56
Powered by FlippingBook