TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 40

40
Bülten
M A Y I S
TÜBİTAK Suudi Arabistan’a
Enstitü Kuruyor
Suudi Arabistan Krallığı’nda ticaretteki teknik engellerin kaldırılması için önemli bir
projede yer alan TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), ülkede kalite alt yapısının
oluşturulması amacıyla metroloji (ölçüm bilimi) laboratuvarları kuracak.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...56
Powered by FlippingBook