TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 39

39
Bakan Mahmoud’un başkanlık ettiği heyetini, Ürdün Üni-
versitesi Rektörü Prof. Ekhleif Tarawneh, Alman-Ürdün Üni-
versitesi Rektörü Amjad Adaileh, Ürdün’ün Ankara Büyükel-
çisi ve danışmanlar yer aldı. Ürdün heyetini TÜBİTAK Başkan
Yardımcısı Dr. Mehmet Alper Kutay ağırladı.
Ürdün Yükseköğretim Bakanı
TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Ürdün Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Prof. Amin Mahmoud ve beraberindeki heyet,
TÜBİTAK’ı ziyaret etti.
TÜBİTAK Merkez binasında gerçekleşen toplantıda, Ulus-
lararası İşbirliği Daire Başkanı Doç. Dr. Muharrem Dilbirliği
tarafından yapılan tanıtım sunumunun ardından iki ülke
arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğinin artırılması konu-
sunda mutabakata varıldı.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...56
Powered by FlippingBook