TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 37

T
ÜBİTAK, Türkiye’deki araştırmacıların yurt dışındaki araştırmacılarla ortak bilimsel çalışma yapabilmesi ama-
cıyla önemli işbirliklerine imza atıyor. Bu kapsamda bilim ve teknoloji alanında TÜBİTAK ile 25 ülkeden 28
kuruluş arasında işbirliği anlaşması yapıldı. Şu an ABD, Almanya, Bulgaristan, Belarus, Hindistan, Slovakya,
Çek Cumhuriyeti, Karadağ, Azerbaycan, Tunus, Ukrayna ve Moğolistan’daki araştırmacılar ile işbirliği fırsatı sunul-
ması amacıyla açık olan 13 programa başvuru yapılabiliyor.
TÜBİTAK, son olarak Fas ile işbirliğine gitti. TÜBİTAK ve Fas CNRST arasında Kasım 2013’de imzalanan bilimsel
işbirliği anlaşması çerçevesinde ortak projeler desteklenecek. Temel ve Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Tek-
noloji ile Sosyal Bilimler alanlarında hazırlanacak ortak proje ile Türkiye’deki araştırmacılar TÜBİTAK’a, Fas’taki
araştırmacılar ise CNRST’ye başvuracak. Başvuruları iki kuruluş bağımsız olarak değerlendirecek. Her iki kurulu-
şun da onay verdiği projeler, desteklenmeye hak kazanacak.
Türk ve Faslı araştırmacılar, ortak hazırlayacakları projelere destek almak için 1 Nisan – 27 Haziran 2014 tarihleri
arasında başvuruda bulunabilecek.
TÜBİTAK’tan 120 bin TL’lik destek
Program kapsamında Türkiye’deki araştırmacılara talep etmeleri durumunda TÜBİTAK tarafından yıllık 120 bin
TL’ye kadar araştırma desteği verilecek. Araştırmacıların karşılıklı yapacakları ziyaretlerin masraflarını ise TÜBİTAK
ve CNRST karşılayacak.
Başvurular 27 Haziran’da son bulacak
İşbirliği kapsamında TÜBİTAK'a proje önermek isteyen araştırmacılar, başvurularını 2543 kodlu programın pro-
je öneri formunu doldurarak gerekli diğer evraklarla birlikte TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve
Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne yapacak. Aynı şekilde Faslı proje ortakları ise Fas CNRST’ye başvuracak. Tek taraflı
başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 27 Haziran 2014’te sona erecek. Hazırlanacak projelerin süresi 2 yılı
aşmayacak. Projeler, bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanacak. Proje öneri formu doldurulurken proje
kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısı ayrıntılı olarak belirtilecek.
k Araştırmacılara Destek Verecek
120 Bin TL
27 Haziran
Destek
Son Başvuru
37
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...56
Powered by FlippingBook