TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 25

25
stleri Açıklandı
(TÖYK) Başkanı Müjdat Altay ve TTGV-TÖYK Üyeleri Deniz
Bayhan ve Evren Bükülmez ile TÜBİTAK-TÖYK Üyesi Rıza Al-
parslan Seymen katıldı.
Toplantıda konuşan Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu
Başkanı Müjdat Altay, “Ülkemizi kalkındıracak en önemli
unsur teknoloji. Özellikle içinde bulunduğumuz orta gelir
tuzağından kurtulmamızın formülü inovasyonun önemi-
nin artmasında saklı. Son yıllarda Ar-Ge’nin giderek önem
kazanması, yatırımların ve devlet teşviklerinin hızla artması
ülkemiz adına heyecan verici. Hedefimiz Türkiye’nin sahip
olduğu potansiyel doğrultusunda yenilik ve fark oluşturarak
gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmak. Bu alanda çalışmalar
artmalı, Ar-Ge ihaleleri açılmalı. Biz de göğsümüzü gere gere
küresel şirketlerimiz, dünyaca ünlü markalarımız var diyebil-
meliyiz. Hem özel hem kamu alımlarında Türk malına önem
ve öncelik verilmesi bunun için önemli bir adım olacaktır.
Zihinsel eşiği aşıp Türkiye’de Türk mühendislerin yazılım
konusunda ne kadar iyi olduklarını ispat edebilmemiz çok
önemli. İnanıyorum ki bu hususta devlet ve özel sektör el ele
verip aynı inançla çalışırsa topyekun bir seferberlik ilan edip
başarıya giden yolu hızlandırmamız mümkün” dedi.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...56
Powered by FlippingBook