TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 22

22
Bülten
M A Y I S
TÜBİTAK Heyeti’nden
ABD’ye
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve beraberindeki heyet, Amerika Birleşik Devletleri’nin
(ABD) önemli bilim ve teknoloji kuruluşlarını ziyaret etti.
Türkiye ile ABD arasında son dönemde artan bilim ve tek-
noloji alanlarındaki işbirlikleri, karşılıklı ziyaretlerle devam
ediyor. Bu kapsamda TÜBİTAK Başkanı Prof. Altunbaşak, Baş-
kan Yardımcısı Dr. Mehmet Alper Kutay, Uluslararası İşbirliği
Daire Başkanı Doç. Dr. Muharrem Dilbirliği ile Bilim, Teknolo-
ji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanı Yasemin Aslan, ABD’de
bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. TÜBİTAK heyeti, Ulusal Bilim
Vakfı (NSF), Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), ABD Enerji Bakan-
lığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmelerde bulundu.
Ulusal Bilim Vakfı (NSF) yetkilileri ile yapılan toplantıda,
iki ülke arasındaki ortak işbirliği alanlarının belirlendiği Ak-
siyon Planı’ndaki son durum, NSF ile TÜBİTAK ortaklığında
yapılabilecek mühendislik, enerji, materyal bilimi ve tarım
alanına ilişkin projelerin nicelik ve niteliğinin nasıl artırıla-
bileceği üzerinde duruldu. Proje başvuru sayılarındaki artış
için gerekli çalışmaların yapılması hususunda görüş birliğine
varıldı. Ayrıca, ortak çalıştaylar ve çalışma grubu toplantıları
düzenlenerek ve gerekli altyapı çalışmaları yapılarak, üniver-
siteleri de bu konuda teşvik etmenin önemine vurgu yapıldı.
Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) heyeti ile gerçekleştirilen
ABD Enerji Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Daniel B. Poneman
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...56
Powered by FlippingBook