TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 21

21
öncülük eden bir işten bahsediyoruz. Türkiye’nin en yerli
kaynağı enerji tasarrufundan elde edeceği kaynaktır. Bu gör-
düğünüz tesis en önemli tasarruf kalemlerinden bir tanesi-
dir. Soma Belediyesi, doğalgaz kullanımından daha temiz ve
ucuz bir enerjiyi tüm sakinlerine götürecek. 8 bin konutun
enerjisi buradan sağlanacak. Bu projeyi Türkiye’ye örnek
göstermek için çalışma arkadaşlarımızı buraya gönderece-
ğiz” diyerek, diğer 14 termik santral için de benzer uygula-
maların hayata geçirilebileceğini belirtti.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr.
Bahadır Tunaboylu ise gerçekleştirilen bu projenin Soma İl-
çesine hayırlı olmasını dileyerek; Soma’nın kendileri için bir
Ar-Ge merkezi haline geldiğini, Soma’da Milli Termik Santral
Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yerlileştirilmesi (MİLTES) ve
Milli Kükürt Arıtma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Yerlileşti-
rilmesi (MİLKAS) gibi birçok projenin hayata geçirileceğini
belirtti.
Termik Santral Atık Isı Kazanım Tesisi
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...56
Powered by FlippingBook