TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 20

20
Bülten
M A Y I S
U
ygulama ile Türkiye’de ilk defa yalnızca elektrik üretimi
gerçekleştiren bir termik santral, tamamen yerli tasarım
ile aynı zamanda ısı da üretebilir duruma getirildi. Üretilen
ısı, ilçede kurulan bölge ısıtma sistemine ısı tedarikine başla-
dı. Bu pilot uygulama ile ilçedeki sisteme bağlanan konutlar,
yakıt kullanılmaksızın termik santralın atık ısısından faydala-
narak ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılıyor.
İlçede kurulan bölge ısıtma sistemine ait ısı merkezini ye-
rinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, bölgede bulunan Soma B Termik
Soma’da Evleri Termik Santral Isıtacak
TÜBİTAK 1007 KAMAG Destekleme Programı ile TÜBİTAK MAM ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yürütü-
lerek başarı ile tamamlanan “Enerji Verimliliğini Arttırmak Üzere Termik Santral Atık Isılarını Faydaya Dönüş-
türme Yöntemlerinin Araştırılması, Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma Uygulaması (TSAD) Projesi”, Manisa’nın
Soma ilçesindeki pilot uygulama ile hayata geçirildi.
Santralı’nın yaklaşık 1000 MW güç ile ülkenin en önemli san-
tralleri arasında yer aldığını, bu santraldeki atık ısının değer-
lendirilmesi için TÜBİTAK ve üniversitelerden akademisyen-
lerin işbirliği yaparak örnek bir modeli hayata geçirdiklerini
belirtti.
Türkiye’de kamu kuruluşları arasında işbirliğine dair çok
fazla örnek olmadığına değinen Yıldız, “Madencilerimizin
alın terini burada enerjiye dönüştürdükten sonra sıcak su-
yun ve buharın değerlendirilerek, Soma halkının hizmetine
sunulduğu önemli bir projeden ve Türkiye’ye örnek olacak,
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...56
Powered by FlippingBook