TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 16

M A Y I S
B
akan Işık, savunma sanayi alanında önemli projele-
re imza atan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve
Geliştirme Enstitüsü'nü (SAGE) ziyaret etti. Geliştirilen
silah sistemlerini yerinde inceleyen Işık, Satha Atılan Orta
Menzilli Mühimmat (SOM), Hassas Güdüm Kiti (HGK), Nü-
fuz Edici Bomba (NEB) ve Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) gibi SA-
GE'nin geliştirdiği ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.
“Türkiye, Geleceğin Teknolojisinde
TÜBİTAK ile Yer Alacak”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık "Geleceğin teknolojisinde Türkiye de olacak. Türkiye'nin
varlığında da TÜBİTAK, önemli bir kurum olarak var olacak" dedi.
Savunma sanayiinde TÜBİTAK'ın çok önemli rol üstlendi-
ğini söyleyen Bakan Işık, özellikle Türkiye'ye satılmayan bir-
çok kritik teknolojinin burada üretildiğini ve bu ürünlerin
dünyadaki muadilleri ile yarıştığını belirtti. Bu sayede Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra dost ülkelerin bu yöndeki ih-
tiyaçlarının da karşılanabildiğini belirten Işık, “TÜBİTAK, Tür-
kiye'nin geleceğine yatırım yapan, Türkiye'nin geleceğinde
16
Bülten
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...56
Powered by FlippingBook