TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 11

11
yar dolarının özel sektör marifetiyle, 20 milyar dolarının da
kamu kaynaklarıyla yapılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
Reel sektörün Ar-Ge kapasitesini artırmak için Bakanlık’ın,
TÜBİTAK'ın ve KOSGEB'in çok değerli programlar oluşturdu-
ğunu ve yürüttüğünü belirten Işık, şunları kaydetti: "Bizim
bu yıl Ar-Ge projeleri için ayırdığımız kaynak 1,5 milyar lira-
nın üzerinde. Artık devletin parası çok ama ne olursa olsun
boşa harcanacak bir tek kuruşumuz bile yok. Biz Türkiye'de
bir ürünün fikir aşamasından ticarileşmesine, tanıtımına ve
piyasadaki denetimine kadar her aşamasına yönelik çalış-
ma yapıyoruz. Özellikle teknolojik ürünlerde bir fikir varsa,
o fikrin bir projeye, girişime, yatırıma dönüşmesine destek
veriyoruz. Bu projenin ölüm vadisinden sağsalim çıkmasını,
güvenli şekilde ticarileşmesini çok önemsiyoruz."
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...56
Powered by FlippingBook