TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 15

Kapanış töreni sonrasında Matematik Olimpiyat Komitesi Baş-
kanı Doç. Dr. Azer Kerimov tarafından 2015 yılında olimpiyata ev
sahipliği yapacak olan Belarus temsilcisi Igor Voronovich’a olim-
piyat bayrağı takdim edildi.
Kız öğrencilerin olimpiyatlara katılım oranı düşük
Yarışma kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi Geoff Smith, Ulus-
lararası Matematik Olimpiyatı’na katılmayı başaran öğrencilerin
sadece yüzde 10’unun kız öğrencilerden oluştuğunu belirtti.
Smith, bu nedenle kız öğrencilerin matematiğe olan ilgisini canlı
tutmak için Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nın önemli bir
adım olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin ev sahibi olması ilgiyi artırdı
Geçen yıl 22 ülkenin katıldığı olimpiyatlara bu yıl Türkiye’nin
ev sahipliği yapması, dünyanın çeşitli coğrafyalarından misafir
ülkelerin yarışmaya ilgisini artırdı. 22 Avrupa ülkesinin yanı sıra
Endonezya, İran, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan ve A.B.D. ya-
rışmaya misafir ülke statüsünde katıldı.
piyatı Antalya’da Düzen
lendi
Detaylı Bilgi için http://egmo2014.tubitak.gov.tr/
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...56
Powered by FlippingBook