TÜBİTAK Bülten / Sayı 149 - Mayıs 2014 - page 12

12
Bülten
M A Y I S
İş fikri olan girişimciye, büyük firmalarla
işbirliği fırsatı
TÜBİTAK’ın iş fikri olan girişimciye büyük firmalarla işbir-
liği fırsatı sunan 1512-B çağrısına da değinen Bakan Işık,
hali hazırda uygulanan 1512 Programı ile teknogirişimcilere
iş fikirlerinin ticarileşmesi için eğitim, iş rehberi ve 100 bin
lira sermaye desteği verildiğini kaydetti. Işık, “1512-B Prog-
ramı’yla da destek verdiğimiz girişimcileri büyük firmalarla
buluşturacağız. Çağrıya çıkarken, TÜBİTAK'la ortak hareket
eden büyük firmaların Ar-Ge ihtiyaçlarına uygun çözümler
de geliştirmiş olacağız. Böylece genç girişimcilerimiz de ya-
pacakları işbirlikleri ile hem önemli destekler alacak hem de
pazarda kalma şanslarını artırmış olacaklar. Program, aynı
zamanda reel sektörün TÜBİTAK'a güvendiğinin de önemli
bir göstergesi." 23 Mayıs’a kadar açık kalacak bu yılki 1512
çağrısına TÜBİTAK’la birlikte destek vermek üzere dahil olan
11 "büyük firma" bulunduğunu belirten Bakan Işık, bu fir-
maların, Avea, Borusan, COMODO Yazılım, E-Kent Teknoloji
ve Ödeme Sistemleri, General Elektrik, Intel, Kale Seramik,
Kordsa, TOFAŞ, Türk Ekonomi Bankası ve Türk Telekomüni-
kasyon olduğunu söyledi.
Bakan Işık, bu 11 firmanın 30 konu başlığında girişimciler-
den proje bekleyeceğini belirterek, "Firmalar en az 3 girişim-
ciye, girişimci başına 10 bin liralık, toplamda da 30 bin liralık
çekirdek sermaye desteği verecek. Yine en az 3 girişimciye,
ofis alanı ya da 12 ay boyunca aylık 500 lira kira yardımı, ayda
1 gün teknik uzman personel desteği ile ayda 1 tam gün iş
geliştirme desteği verecek. Kazanan girişimciler, hem TÜBİ-
TAK'ın desteğini hem de bu firmaların desteğini alacaklar.
Genç teknogirişimcilerimizi projelerini hazırlamaya ve bu
yeni programdan yararlanmaya davet ediyoruz" ifadelerini
kullandı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...56
Powered by FlippingBook