TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 36

TÜBİTAK’ta Proje Önerisi Hazırlama
Eğitimleri Başladı
T
ÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB),
akademik destek programlarının etkisinin artırılması ve
ülkemizdeki araştırmacıların bu desteklerden daha etkin
yararlanması amacıyla yeni bir eğitim programı başlattı.
TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirilen eğitime araş-
tırmacıların ilgisi büyük oldu. İlk kez düzenlenen etkinliğe,
8 Araştırma Destek Grubunun çalışma alanlarında faaliyet
gösteren, daha önce TÜBİTAK' a proje başvurusu yapmış an-
cak destek alamamış araştırmacılar ile bu kişilere proje sü-
reçleri konusunda bilgi aktaran alanında uzman ve tecrübeli
eğitimciler katıldı.
Açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr.
Necati Demir'in yaptığı etkinlikte, ARDEB programlarının ta-
nıtımı yapıldı. Daha sonra çalışma alanlarına göre gruplara
ayrılan araştırmacılara "Proje Fikrinin Oluşturulması, Proje-
nin Kurgulanması, Proje Başvurusunun Hazırlanması, Proje
Değerlendirme Kriterleri ve Panel Aşaması" konularında eği-
tim verildi. Etkinlik sonunda katılımcılara belge verildi.
ARDEB eğitim programları önümüzdeki dönemde de
devam edecek.
Araştırmacıların Ar-Ge desteklerinden daha etkin
yararlanması amacıyla harekete geçen TÜBİTAK,
proje başvuruları kabul edilmeyen araştırmacılara
yönelik eğitim programı başlattı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Necati Demir
36
Bülten
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...48
Powered by FlippingBook