TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 34

34
Bülten
G
irişimcilerin bireysel fikirlerinin ticarileşmesine öncülük
eden 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ile giri-
şimcilere önemli destekler sağlanıyor. Program kapsamın-
da destek alan girişimcilere verilen eğitimlerle girişimci ve
iş rehberlerinin program algısının artırılması amaçlanıyor.
Aynı zamanda girişimciler arasında bir iş ağı oluşturulması
da öngörülüyor.
1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı’nın 2013
yılı çağrısına; 1220 başvuru yapıldı. İki aşamalı değer-
lendirme sonunda 127 girişimci firma kurulum işlemini
gerçekleştirdi.
Programın 2. aşamasında kurulan başlangıç
firmalarının, TÜBİTAK tarafından sağlanacak 100 bin TL’ye
kadar geri ödemesiz sermaye desteği ile iş planlarını gerçek-
leştirmeleri öngörülüyor. Bu firmalara alanında deneyimli iş
rehberleri (mentörler) yardımıyla uluslararası rekabet gücü
olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri ge-
liştirebilen, pazarda kalıcı yeri olan firmalara dönüşmeleri ve
ülke ekonomisine katkı sağlamaları 1512 Programı kapsa-
mında hedefleniyor.
Girişimci ve iş rehberlerine yönelik 3 gün süren eğitimlere
63 girişimci ve 42 iş rehberi katıldı. Eğitim programı boyun-
ca girişimcilere 1512 programı hakkında bilgilendirme, ürün
geliştirme metodolojisi, finans, satış pazarlama, iş ve sosyal
güvenlik hukuku alanlarında eğitim verildi.
Ayrıca iş rehberleriyle farkındalık toplantısı düzenlendi.
Eğitim süresince 36 girişimcinin, iş rehberiyle ilk görüşmesi
gerçekleştirildi. Girişimciler ve iş rehberlerinin birbirleriyle
tanışma fırsatı bulduğu, bir iş ağı oluşturma konusunda ilk
adımlarını attıkları etkinlik başarıyla ve katılımcıların mem-
nuniyetiyle tamamlandı.
Girişimci ve İş Rehberlerine
Yönelik 1512 Eğitimi
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde (TÜSSİDE), 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında
destek alan girişimcilere yönelik eğitim düzenlendi.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...48
Powered by FlippingBook