TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 33

33
Türkiye’nin lise seviyesindeki en büyük ve en geniş ka-
tılımlı proje yarışması olan TÜBİTAK 45. Ortaöğretim
Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bu yıl
başvuru rekoru kırıldı. Yarışma için hazırlanan proje
sayısı geçen yıla göre yüzde 41 artarak 10 bin 418
oldu.
Ortaöğretim öğrencilerini temel, sosyal ve beşeri bilim
alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, araştırma ve
geliştirme odaklı bilgi ve becerilerini geliştirmelerine kat-
kıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme
Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 45.’si düzenlenen
Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda
ön değerlendirme sonuçları belli oldu.
Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sos-
yoloji, Psikoloji ve Tarih olmak üzere 9 dalda düzenlenen ya-
rışmaya 17 bin 486 öğrencinin hazırladığı 10 bin 418 proje
başvurusu yapıldı. Proje sayısında geçen yıla oranla yaklaşık
yüzde 41’lik artış gerçekleşti. Geçen yıl yarışmaya 81 ilden 12
bin 580 öğrenci 7 bin 400 proje ile katılmıştı.
Lise Öğrencileri TÜBİTAK Yarışmasına
10 Bin Projeyle Başvurdu
İlk aşamada yarışacak projeler belirlendi
Proje yarışması bölgesel ve final olmak üzere iki aşamada
yapılacak. 17-20 Mart 2014 tarihleri arasında 12 Bölge Mer-
kezi ilde düzenlenecek olan ilk aşamaya katılacak projeler
belirlendi. Ankara, İzmir, Erzurum, Kayseri, Eskişehir, Malat-
ya, Isparta, Mersin, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, Samsun
ve Van bölgelerinde yarışacak 100’er proje TÜBİTAK web say-
fasında açıklandı. Bölgesel yarışmada başarılı olanlar Mayıs
ayında Ankara’da düzenlenecek final yarışmasına katılmaya
hak kazanacak.
Derece alan öğrencilere YGS’de ek puan
OrtaöğretimÖğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması fina-
linde derece alan öğrenci ve danışmanlara Başarı Belgesi ile
para ödülü verilecek. Birincilere 3.000 TL, ikincilere 2.500 TL,
üçüncülere 2.000 TL para ödülü verilecek. Teşvik ödülü ise
1.500 TL olacak. Öğrenciler YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye
mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü
seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı
ek katsayı uygulamasından yararlanacak.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...48
Powered by FlippingBook