TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 31

31
Ekvator Büyükelçisi
TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Ekvator’un Ankara Büyükelçisi Augusto Alejandro Saa
Corriere, TÜBİTAK Başkan Yrd. Dr. Alper Kutay’ın konuğu
oldu. Ekvator ile TÜBİTAK arasındaki bilimsel ve teknolojik
işbirliğinin mevcut durumunun masaya yatırıldığı ziyarette,
iki ülke arasında ortak proje ve bilgi paylaşımını tesis edecek
bir işbirliği anlaşmasının önümüzdeki aylarda imzalanması
yönünde mutabakata varıldı.
2014 Türk-Alman BilimYılı açılış toplantısı Berlin’de gerçek-
leştirildi. Toplantıda TÜBİTAK ile Alman Araştırma Konseyi
(DFG) arasında anlaşma imzalandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak,
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, TÜBİTAK BaşkanYar-
dımcısı Dr. Mehmet Kutay’ın katıldığı toplantıda, Bakan Fik-
TÜBİTAK ile Alman Araştırma Konseyi Arasında
Anlaşma İmzalandı
ri Işık ve Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Prof.
Dr. Johanna Wanka birer açılış konuşması yaptı. Toplantıda,
TÜBİTAK ile Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
(BMBF)’nin, “Science Bridging Nations: Uygulamada Türk-
Alman İşbirliği” başlığı altında desteklediği ortak araştırma
projeleri sergilendi.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...48
Powered by FlippingBook