TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 35

35
TÜBİTAK Desteklerinde
Yeni Finansman Kolaylıkları
Yeni uygulama ile TÜBİTAK tarafından desteklenen pro-
jelere, başlangıçta bir kez teminat mektubu alınarak, her
dönem ön ödeme yapılabilecek. Ön ödemeler, destek kap-
samına alınan proje tahmini maliyetinin, her dönem kalan
miktarının %25’i kadar olacak. Ön ödeme için destek kapsa-
mına alınan toplam proje tahmini maliyetinin %25’inin %25
fazlası kadar bir teminat mektubunun bir kereye mahsus
verilmesi gerekiyor.
Teminat Mektubu Bulamayana Kolaylık
Teminat mektubu bulmada zorluk çeken firmalar, Kredi
Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile yapılan protokol sayesinde, KGF
TÜBİTAK, desteklediği özel
sektör Ar-Ge ve yenilik
projelerinin finansmanında,
özellikle KOBİ’lerin çok
ihtiyaç duyduğu yeni
imkanlar sunuyor.
tarafından düzenlenecek, teminat niteliği taşıyan bir ‘kefa-
let mektubu’ ile ön ödeme alabilecekler. Başvuru ve detaylı
bilgi
adresinden edinilebilir. Aktif Yatırım
Bankası A.Ş.’nin (AKTİFBANK), düşük maliyetli teminat mek-
tubu verilmesi yönünde TÜBİTAK’a sunduğu niyet mektu-
bu çerçevesinde, teminat olarak projenin TÜBİTAK TEYDEB
tarafından desteklenecek olması yeterli oluyor. Başvuru ve
detaylı bilgiye
adresinden ulaşılabilir.
TÜBİTAK’ın sağladığı bu kolaylıklar ile, firmalarımızın stokla-
rında her dönem projenin kalan maliyetinin %25’i kadar na-
kit bulunabilecek. Böylece Ar-Ge finansmanının sürekliliği
sağlanmış oluyor ve projelerin yapılabilirliği kolaylaştırılıyor.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...48
Powered by FlippingBook