TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 45

45
S
ıcak suyun soğuk sudan daha hızlı donması olarak ta-
nımlayabileceğimiz ve günümüzde Mpemba etkisi ola-
rak bilinen olguyu ilk defa kayıtlara geçiren Aristo, bunun
dünyanın her yerindeki insanlar tarafından bilinen bir olay
olduğunu da vurgulamıştı. 1969 yılında Tanzanya’da Erasto
Mpemba isimli bir ortaokul öğrencisinin dikkati sayesinde
tekrar bilim dünyasının gündemine giren bu olgunun nede-
ni hâlâ tam olarak anlaşılamadı.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48
Powered by FlippingBook