TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 38

38
Bülten
GİFAS Yönetim Kurulu Başkanı General Pierre Bourlot’un
liderliğindeki Fransız firmaları, Bilişim ve Bilgi Güvenliği
İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ni (BİLGEM) ziyaret etti.
Ziyarette olası işbirlikleri görüşüldü
.
Stratejik Planlama, İş Geliştirme, Program ve Teknoloji Yöneti-
mi Başkan Yardımcısı Murat Bakır’ın BİLGEM sunumuyla başla-
yan etkinlik, ATC Kule ve Radar Simülatörü ve TÜBİTAK MAM
Enerji Enstitüsü gezileriyle devam etti.
BİLGEM İş Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Birimi, Ulusal Elek-
tronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ve Bilişim
Teknolojileri Enstitüsü’nün (BTE) ev sahipliği yaptığı etkinliğe
katılan Fransız firmaları şöyle: ARIANESPACE, THOMA, AXON
CABLE, AXON CABLE, COBHAM AEROSPACE COMMUNICA-
TION, ELVIA, ERTE BOWEN, EURENCO, EUROSAM, EUROSAM,
EUROSAM, NEREIDES, NEXEYA SYSTEMS, SAFRAN – HERAKLES,
SAFRAN - SAGEM OPTRONICS DIVISION, SAFRAN - TURBOME-
CAOEM, THALES, THALES ALENIAVP, THALES INTERNATIONAL,
ZODIAC DATA SYSTEMS, ZODIAC DATA SYSTEMS, AEROSPACE
VALLEY, ONERA ve GIFAS.
Fransız Sanayiciler,
TÜBİTAK BİLGEM Enstitüleriyle Bir Araya Geldi
BİLGEM Kariyer Günleri İTÜ’de Başladı
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştır-
ma Merkezi’nin (BİLGEM), üniversitelere yönelik “Tanıtım ve
Kariyer Günleri Etkinlik Programı” İstanbul Teknik Üniversi-
tesi’nde (İTÜ) başladı. İTÜ Kariyer Günleri’ne, TÜBİTAK’ı tem-
silen BİLGEM, UZAY ve Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) katıldı.
Enstitü temsilcileri TÜBİTAK’ın sahip olduğu teknolojileri ve
faaliyetlerini anlattı. Sunumların yanı sıra, gün boyu yürütü-
len stand faaliyetinde TÜBİTAK, BİLGEM, UZAY ve SGE Ensti-
tüleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerden
gelen soruları yanıtlarken, iş ve staj başvuruları alındı. Kari-
yer Günleri’ne öğrencilerin yanı sıra akademisyenler, kamu
ve özel sektör kuruluşları da ilgi gösterdi.
BİLGEM, “2014 Üniversitelere Yönelik Tanıtım ve Kariyer
Günleri Etkinlik Programı” kapsamında 3 Mart’ta Özyeğin
Üniversitesi’nde, 4 Mart’ta Hacettepe Üniversitesi’nde, 5
Mart’ta Sabancı Üniversitesi’nde, 6 Mart’ta ODTÜ’de, 13
Mart’ta Bilkent Üniversitesi’nde, 20 Mart’ta Koç Üniversite-
si’nde ve 25 Mart’ta Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bulunacak.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook