TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 39

39
TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü
(UEKAE) tarafından TÜBİTAK SAVTAG desteğiyle yürütülen
MAMSİS Projesi Fabrika Kabul Testleri tamamlandı. Savun-
ma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile Genelkurmay Muhabere
Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı’nın (MEBS) katılımıy-
la gerçekleştirilen testler başarıyla sonuçlandı.
MAMSİS ile ülkemize kazandırılan güvenli mesajlaşma
sisteminin tüm bileşenleri uluslararası standartlara uygun
ve milli olarak geliştirildi. Sistem, stratejik ve taktik sahada
MAMSİS Projesi Fabrika Kabul Testleri
Başarıyla Tamamlandı
çalışabilen Mesaj Aktarma Sunucuları (MAS), Dizin Sistemi
Sunucuları (DSS), mesajlaşma istemcileri ile daha etkin ve
entegre çalışabilmesi için geliştirilmiş geçit yazılımlarından
oluşuyor. MAMSİS’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kullanı-
ma alınmasıyla birlikte, Askeri Mesajlaşma Sistemi tamamen
milli imkânlarla geliştirilmiş yazılımlardan oluşacak. Bu sa-
yede, stratejik ortamlar ile düşük bant genişliği, yüksek veri
kaybı içeren taktik ortamların müşterek bir sistemle bütün-
leşik olarak mesajlaşması mümkün olacak.
BİLGEM YTE’den “Kullanıcı Deneyimi” Semineri
BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE),
yazılım teknolojileri alanında kullanılabilirlik ve kullanıcı de-
neyimi hakkında farkındalık oluşturmak, yazılım projelerinin
farklı aşamalarında görev alan personelin kullanılabilirlik
konusundaki bilgi ve yetkinliklerini artırmak amacıyla, “Kul-
lanıcı Deneyimi Semineri” düzenledi. YTE personeli, kamu
kurum ve kuruluşlarından Bilgi İşlem Dairesi çalışanları, üni-
versitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler, özel sektör
çalışanları ve öğrencilerin davetli olduğu seminer, YTE Ensti-
tü Müdürü Dr. Murat Kahraman Güngör’ün açılış konuşma-
sıyla başladı. Seminerde ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Tekno-
lojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat
Çağıltay ile ABD Silikon Vadisi’nde yer alan Plantronics firma-
sından Dr. Todd Zazelenchuk sunum yaptı.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook