TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 42

TÜBİTAK UZAY,
CMMI Seviye
3 Belgesi Aldı
T
ÜBİTAK UZAY Görüntü İşleme ve Haberleşme Sistemleri
Projeleri’nde CMMI denetimleri başarıyla tamamlandı.
Başdenetçi Channaveer Patil tarafından yürütülen denetim-
de Enstitü, Olgunluk Seviye 3 Belgesi aldı.
TÜBİTAK UZAY, ürettiği ürün ve hizmetlerin kalitesini ve ku-
rumsal yeteneklerini arttırmak amacıyla yürüttüğü CMMI
Seviye 3 olgunluk düzeyi sertifikasyon çalışmalarında, 6 ay
içerisinde 17 Süreç Alanı’nı (3 adet Süreç Yönetim Süreci, 4
adet Proje Yönetim Süreci, 6 adet Mühendislik Süreci ve 4
adet Destek Süreci) kapsayan kalite sistemini gözden geçir-
di ve gerekli güncellemeleri sağlayarak denetime hazır hale
getirdi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen denetim sürecinin
sonunda TÜBİTAK UZAY kalitesi bir kez daha tescillendi.
ABD Hükümeti ve Carnegie Mellon Üniversitesi çalışmaları
ile ortaya konan CMMI sertifikasyonu başta ABD ve NATO
ülkeleri olmak üzere, uluslararası askeri projelere teklif vere-
bilmek imkanı da sağlıyor.
TÜBİTAK UZAY, Görüntü İşleme ve Haberleşme Sistemleri projeleri kapsamında CMMI
(Capability Maturity Model Integration) Seviye 3 Belgesi aldı.
İlklerin Enstitüsü: TÜBİTAK UZAY
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bugü-
ne kadar birçok ilke imza atan projelerle gündeme
gelerek, Türkiye’nin gururu oldu.
Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydu-
su RASAT, 2011’de uzaya fırlatıldı.
Mermi çekirdek ve kovanlarında balistik iz analizi
yapan ilk yerli sistem BALİSTİKA, 2012 yılında Em-
niyet Genel Müdürlüğü’nün kullanımına sunuldu.
BALİSTİKA sisteminin ilk ihracatı 2012 yılında Suu-
di Arabistan’a gerçekleştirildi.
Yerli yapım ilk yüksek çözünürlüklü keşif ve gö-
zetleme uydusu GÖKTÜRK-2, 2012 yılında uzaya
fırlatıldı.
42
Bülten
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook