TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 37

İmzalanan protokol ile;
İki kurum arasında nitelikli temel ve ürüne yönelik uygu-
lamalı bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yapılması,
Ülke için kritik olan teknoloji alanlarında uzman araştır-
macı yetiştirilmesi,
Anadolu Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanla-
rının, sanayinin ihtiyaçlarını tanımasına olanak sağ-
laması amacıyla TÜBİTAK UME ile çalışmalar gerçek-
leştirilmesi,
Anadolu Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK UME’de
staj imkanı verilmesi,
TÜBİTAK UME çalışanlarına Anadolu Üniversitesi’nde
doktora / yüksek lisans yapma olanağı sağlanması,
TÜBİTAK UME uzmanlarının metroloji alanındaki bil-
gi birikimini aktarmak üzere üniversitede ders verme
şartlarının düzenlenmesi,
Anadolu Üniversitesi akademik alt yapısının TÜBİTAK
UME’nin araştırmacı potansiyeliyle birleştirilerek ulu-
sal ve uluslararası projelere teklif verilmesi olanakla-
rının değerlendirilmesi konularına yönelik işbirliği
için ilk adım atıldı.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLE PROTOKOL
TÜBİTAK UME ile Anadolu Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Naci Gündoğan ve TÜBİTAK UME Enstitü Müdürü Doç. Dr. Fatih Üstüner tarafından imzalanan protokolün imza
töreni Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde yapıldı.
37
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook