TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 41

41
TÜBİTAK Tiyatro Topluluğu T3, Nisan ayında
kurum çalışanlarına perde açmaya hazırlanıyor.
Çalışmalarına 2010 yılında 2 kişi ile başlayan
TÜBİTAK Tiyatro Topluluğu (T3), bugün 14 kişi-
ye ulaşan kadrosuyla Nisan ayındaki gösteriye
hazırlanıyor. BİLGEM'den 8, MAM'dan 3, TÜSSİ-
DE ve UME'den de 1'er çalışanın katılımı ile haf-
tanın 2 günü çalışmalarını sürdüren topluluğa,
Kadir Has Üniversitesi Film Drama ve Tiyatro
Yönetmenliği mezunu Ozan Erbak hocalık ya-
pıyor.
TÜBİTAK Tiyatro Topluluğu Nisan’da Perde Diyor
TÜBİTAKUZAY, Türk Hava Kurumu’nun (THK) düzenlediği Uluslara-
rası Havacılık Federasyonu (FAI) ödül ve diplomalarından “Onur-
sal Grup Diploması”nı almaya hak kazandı.
Toplumsal farkındalığın artırılması amacı ile verilen FAI Ödüllerinin sa-
hipleri, havacılık ve uzay alanlarına katkıları, gerçekleştirdikleri faaliyetler
ve projeleri değerlendirilerek belirleniyor.
TÜBİTAK UZAY, Türkiye’nin uzay teknolojilerine yönelik altyapısı, bilgi bi-
rikimi, deneyimi, genç ve dinamik çalışanları ile ilkleri gerçekleştirmesi ve
bu alandaki sanayinin oluşmasına öncülük etmesi nedeniyle FAI Onursal
Grup Diploması’nı almaya hak kazandı. FAI Onursal Grup Diploması, TÜBİ-
TAK UZAY Enstitü Müdürü Tamer Beşer’e, THK Genel Başkanı
Osman Yıldırım tarafından THK’nin 89. kuruluş yıldönümün-
de takdim edildi.
Bu ödüle önceki yıllarda The Central House of Aviation and
Space of Russia (2012), NASA Goddard Space Flight Center
(The OMNI Project) (USA) (2006), TOPEX-POSEIDON GROUP
(France) (1996) gibi uluslararası alanda öncü kurumlar layık
görüldü.
TÜBİTAK UZAY’a Uluslararası Havacılık
Federasyonu’ndan “Onursal Grup Diploması “
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook