TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 26

26
Bülten
Rüzgâr enerjisi alanında çalışmalar yapan Uludağ Üniversi-
tesi’nden Doç. Dr. Ali Vardar, rüzgar yoğunluğunun az oldu-
ğu bölgelere yönelik çalışmaları sonucunda verimliliğiyüz-
de 600’e kadar artıran sistemi geliştirdi. Günümüzde rüzgar
enerjisi teknolojisinin daha çok rüzgar hızı potansiyelinin
yüksek olduğu yerlere kurulduğunu belirten proje yürütü-
cüsü Vardar, “Türkiye’nin bütün bölgeleri rüzgar enerjisinden
yararlanılabilecek seviyede. Ancak mevcut rüzgar enerjisi
teknolojisinin yüksek güçte rüzgarlara göre tasarlanması ve
maliyetinin yüksek olması kullanımı kısıtlıyor. Bu nedenle de
rüzgâr potansiyeli düşük olan kırsal kesimlerde ve özellikle de
tarımsal amaçlı olarak rüzgâr enerjisinin kullanımına yönelik
rüzgâr türbin sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyordu. Yaptığı-
mız çalışmalarla bu sistemi geliştirdik” dedi.
TÜBİTAK ARDEB tarafından yaklaşık 150 bin TL’lik destekle
başladıkları projede geliştirdikleri yoğunlaştırmalı tip rüz-
gar türbin sisteminin Türkiye’de ilk olduğunu ve dünyada
sayılı çalışmalar arasında yer aldığını dile getiren Vardar, “Bu
projeyle Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne
önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Çalışmalar so-
nucunda geliştirdiğimiz, küçük ölçekli yoğunlaştırmalı tip
rüzgâr türbin sistemlerinin verimlilik, güç ve enerji üretim
kapasitesi açısından yaygın olarak kullanılan rüzgâr türbinle-
Rüzgârı Yoğunla
TÜBİTAK desteğiyle yoğunlaştırmalı tip rüzgar tür-
bin sistemi geliştirildi. Türkiye’de ilk olan bu sistemle
rüzgar gücünün düşük olduğu yerlerde de rüzgardan
enerji üretilebilecek.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...48
Powered by FlippingBook