TÜBİTAK Bülten / Sayı 147 - Mart 2014 - page 46

G
üneş Sistemi’nin dışındaki gezegenler ötegezegenler
olarak adlandırılır. Gözlemlenmeleri için gelişmiş teknik-
ler kullanılması gereken bu gezegenler hakkında elde edi-
len veriler, gezegenlerin oluşumu ve evrimi hakkında önem-
li bilgiler veriyor. Keşfedilen ötegezegenler sınıflandırılırken
öncelikli olarak kütlelerine bakılır. Kütlesi Dünya'nın kütlesi-
nin 10 katına kadar olan gezegenler dünyalar, kütlesi Dün-
ya'nın kütlesinin 10 katı ile 50 katı arasında olan gezegenler
neptünler (Neptün'ün kütlesi Dünya'nın kütlesinin yaklaşık
17 katıdır), kütlesi Dünya'nın kütlesinin 50 katı ile 4000 katı
arasında olan gezegenler ise jüpiterler (Jüpiter'in kütlesi
Dünya'nın kütlesinin yaklaşık 318 katıdır) olarak adlandırılır.
İnsanları ötegezegenlerin keşfedilmesine yönlendiren temel
güdü evrenin başka yerlerinde de canlı yaşamın olup olma-
dığına dair duyulan merak olduğu için, ötegezegenler sınıf-
landırılırken bir gezegenin yıldızının yörüngesinin yaşama
elverişli bölgesinde olup olmadığına da atıf yapılır. Yaşama
elverişli bölge, genel olarak “bir yıldızın etrafında dolanan
bir gezegenin yüzeyinde sıvı suyun var olabileceği bölge”
olarak tanımlanır.
Bilimve Teknik Dergisinde Bu Ay...
46
Bülten
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48
Powered by FlippingBook