TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 12

12
Bülten
2018
AGUSTOS
1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı Yüksek
Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarının, özel
sektör Ar-Ge merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile işbirliği
yaparak geliştirdikleri teknolojileri özel sektöre transfer edebi-
lecekleri ileri teknoloji platformlarının oluşturulması amacıyla
başlatılan 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı
kapsamında çıkılan Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı, TÜBİ-
TAK FezaGürsey Konferans Salonunda tanıtıldı.Tanıtımtoplan-
tısına Araştırma Üniversiteleri, Aday Araştırma Üniversiteleri ve
yetkinlik almış Araştırma Altyapılarının üst düzey yöneticileri
ve temsilcileri ileYÖK Başkan Danışmanı katıldı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, tanıtım sırasında
yaptığı konuşmada, programa verilen öneme vurgu yaptı.
1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programının geç-
mişteki programlardan en önemli farkının, sadece kapasite
geliştirme hedefli olmadığına değinen Prof. Dr. Mandal, “Çıktı
odaklı ve yüksek teknoloji ürün hedefimiz var”dedi.
“Araştırma Sürecinin Bir Bütün Hâlinde Yönetilmesini
Bekliyoruz”
TÜBİTAK Başkanı, araştırma sürecine bir bütün hâlinde
bakabilmek noktasında araştırma üniversiteleri ve araştır-
ma altyapılarından aktif katılım ve katkı beklediklerini dile
getirerek, “Bütünden kastımız, bir tarafta TÜBİTAK’ın araş-
tırmayı destekleyen, kapasiteyi geliştirmeye çalışan prog-
ramları var; buradaki süreçlerimiz devam ediyor. 2244 Sa-
nayi Doktora Programı, 1514 Girişim Sermayesi Destekleme
Programı, BiGG programlarımızın hepsine bir bütün olarak
bakarsak, 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Progra-
mı anlam ve değer buluyor. 1004 Programına, diğerlerinden
bağımsız kendi başına bir program olarak bakarsak, hem
hedef, hem de yönetişim noktasında, aralarındaki ilişkiyi ku-
ramazsak başarılı olmamız zor. Tüm süreci bir bütün olarak
görmemiz lazım” diye konuştu.
Kapasite geliştirmekten ne anlaşılması gerektiğine de
işaret eden Prof. Dr. Mandal, şunları söyledi: “Kapasite geliş-
tirmekten bahsedilen araştırma yapmak ama bizim burada
sizden beklentimiz, araştırma sürecini bir bütün hâlinde yö-
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook