TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
olan yerli ve milli kavramının içerisinde daha fazla değerlen-
dirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
“Gelecek Yıl Yapılacak Yarışlarda Daha Fazla Yerlilik ve
Millilik Esaslı Çalışmalarımız Olacak”
Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında en başta geleninin,
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek olduğu-
na dikkati çeken Prof. Dr. Mandal, bunu başarabilmek için
en önemli anahtarın, nitelikli insan kaynağı olduğunu ifade
etti. TÜBİTAK Başkanı, “Artık standart üretim yöntemleri de-
ğil, sizin yaptığınız gibi birlikte yöneterek, geliştirerek, ba-
şararak yaptığınız yenilikçi yaklaşımlardır. Bunun olmazsa
olmazı da insan kaynağıdır. Günümüzdeki en önemli güç,
nitelikli insana sahip olmaktır. Burada yaşadığınız süreç de
nitelikli insan kaynağı oluşturma sürecimize önemli katkı
sunacak” diye konuştu.
Prof. Dr. Mandal, gelecek yıl düzenlenecek yarışmada ya-
pılacak değişikliklere değinerek, şunları kaydetti: “Mutlaka
sizin bu yarışmada elde ettiğiniz deneyimleri ülkemizin ih-
tiyaç duyduğu alanlarda bir şekilde kullanmamız lazım. Bu-
nunla ilgili çalışmalar yapacağız. Bu yıl ilk defa başlattığımız
otonom araçlar sürecinde daha tanımlı, daha fazla heyecan
oluşturacak şekilde bir kategorileşmeye götüreceğiz. Bir
diğer konu da gelecek yıl mutlaka daha fazla yerli ve milli
konusundaki süreci ön plana getirecek bir takım çalışmala-
rımız olacak.”
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mandal ile programa ka-
tılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya
Özak, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve
TÜBİTAK Başkan Danışmanı Doç. Dr. İlker Murat Ar dereceye
giren takımlara ödüllerini takdim etti.
rışlarının Kazananları Belli Oldu
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook