TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 6

6
Bülten
2018
AGUSTOS
C u m h u r b a ş k a n ı E r d o ğ a n , Y e n i T ü r k i y e İ ç i n İ l k 1 0 0 G ü n l ü k H e d e f i A ç ı k l a d ı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Türki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinin, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış
ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden
sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük he-
defini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı. Cumhur-
başkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamın-
da, sanayi ve teknoloji alanında yoğun bir çalışma dönemine
girildi. Bu süreçte, bazı projeler hızla tamamlanacak, bir dizi
yeni proje ve programbaşlatılacak. Başkan Erdoğan’ın, Beşte-
peMillet Kültür ve KongreMerkezi’nde gerçekleştirilen“Cum-
hurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”toplantısında açık-
ladığı ilk 100 günlük hedeflerde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) önemli projeleri yer alıyor.
100 Günlük Eylem Planında Savunma Sanayisine Büyük
Önem
100 Günlük Eylem Planında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti-
yacı olan füzeler, hassas güdümkitleri, elektronik kripto anah-
tarları gibi kritik öneme haiz savunma sanayisi projelerinin
test işlemlerinin tamamlanarak teslimatlarının hızlandırılması
planlanıyor. Bu kapsamda, TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen,
SOM-J füzesinin F-35 uçağı ile yerde ilk testi gerçekleştirile-
cek. Hassas Güdüm Kiti-3 (HGK) Hava Kuvvetleri Komutanlığı
envanterine girmek üzere teslim edilecek.
Hassas Güdüm Kiti-4 (HGK) Projesi’nin yer testleriyle F4 ve
F16 savaş uçakları üzerinde esir taşıma testleri tamamlana-
cak. Kanatlı Güdüm Kiti’nin (KGK) Hava Kuvvetleri Komutan-
lığına 100 adet teslimatı tamamlanacak. Yüksek güçlü lazer
silah sistemlerinin araca takılı testleri yapılacak. TÜBİTAK BİL-
GEM tarafından üretilen Elektronik Kripto Anahtar Dağıtım
Sistemi (EKADAS) Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek.
TÜBİTAK SAGE’de insansız hava araçlarına (İHA) taarruz ye-
teneği kazandıracak olan BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi
ve ilk atış testi gerçekleştirilecek. Harp Başlığı Raylı Sistem Di-
namik Test Altyapısı (HABRAS) mühimmat patlama ve delme
etkinliği test altyapısı hizmete açılacak.
Yeni Dönemde Uzay Çalışmalarına Öncelik Verilecek
TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülen Türksat 6A, İMECE ve
MİYEG projelerinin ön tasarım ve kritik tasarım aşamaları ta-
mamlanacak. Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma
Merkezinin (OPMER) açılışı yapılacak.
Yerli ve Yüksek Teknoloji Hedefi, Teknoloji Geliştirme Pro-
jelerine Hız Kazandıracak
Bilişimvebilgi güvenliği güvenli haberleşme sistemleri olan
10 gigabit kapasiteli IP Kripto Cihazı (IPKC) ve MILSEC-4’ün
geliştirilmesi tamamlanarak testleri yapılacak. Bulut bilişim
ve büyük veri projesi kapsamındamilli güvenli veri depolama
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook