TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 16

16
Bülten
2018
AGUSTOS
B o z o k v e S O M - J M ü h i m m a t l a r ı n a Y ö n e l i k T e s t l e r B a ş a r ı y l a G e r ç e k l e ş t i r i l d i
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdümlü
Akıllı Seyir Füzesi SOM-J ve Lazer Güdümlü Minyatür İHA
Füzesi Bozok’un yapılan testleri başarıyla tamamlandı.
TÜBİTAK SAGE’nin öz kaynaklarıyla SİHA’lar için geliştir-
diği Bozok mühimmatına ilişkin Bayraktar TB2 araçlarını
üreten Baykar ile bir süredir çalışmalar yürütülüyor. Bozok
ile yapılan uçuş testlerinin ardından ilk kez atış testi gerçek-
leştirildi. Bayraktar TB2 ile Saros Körfezi’nde yapılan Bozok
atışında hedef başarıyla vuruldu. Bozok, Türk savunma sa-
nayisi tarafından geliştirilen üçüncü yerli SİHA mühimmatı
olacak. Bayraktar TB2’ler 2016 yılından bu yana ROKETSAN
tarafından geliştirilen MAM-L mühimmatıyla görev yapıyor.
SİHA’lar bugüne kadar kullandıkları yüzlerce MAM-L ile he-
deflerini etkisiz hale getirdi. SİHA’lar ayrıca bu yıl MAM-C
mühimmatlarını kullanmaya başladı.
9 kilometre menzile sahip Bozok, İHA’lara taarruz yete-
neği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurları
tehlikeye atmadan etkili savunma sağlıyor. Hafif ve minya-
tür tasarımıyla sınırlı taşıma kapasitesine sahip hava araçla-
rına operasyon açısından esneklik sunuyor. Özgün tasarımlı
Bozok, gürbüz harekat kabiliyetleri sayesinde rakiplerinin
önüne geçiyor. Bozok son safhaya kadar ataletsel güdümle
hedefe yöneliyor ve son safhada yarı aktif lazer arayıcı baş-
lığıyla hassas güdüm yapabiliyor. Son safhanın bitiminde,
yükseklik ölçer duyargaları ve en iyilenmiş hedef etkinliği
sayesinde geniş ölçekli personel etkinliğiyle hedefleri etki-
siz hale getiriyor. Ağırlığı 16 kilogram olan Bozok, 9 kilomet-
re menzile sahip.
SOM-J Testleri de Başarıyla Gerçekleştirildi
SOM-J’nin geliştirilmesine yönelik testler de başarılı şekil-
de sürdürülüyor. SOM-J prototipi F-16 uçağına yüklenerek
“esir taşıma testi” gerçekleştirildi. Ayrıca prototip mühim-
matla “güvenli mühimmat bırakma” testi icra edildi. Testle
amaçlanan, prototipin uçaktan güvenli şekilde ayrılması ba-
şarıyla tamamlandı. Sonraki süreçte uçak üzerinde ve SOM-J
uçaktan ayrıldıktan sonra Bartın’da kurulu telemetri istasyo-
nundan alınan uçuş verileri ve kamera kayıtları değerlendi-
rilecek. SOM-J’nin F-16 uçağından hedefe ilk atış testinin ise
2019 başında gerçekleştirilmesi planlanıyor. SOM-J, Müş-
terek Taarruz Uçağı F-35’lerin gizli uçuşu esnasında kritik
görünmezlik kabiliyetini korumak suretiyle pilotların uzun
menzilden hedefi vurabilmeleri amacıyla geliştirildi. Özellik-
le yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine yönelik
çok alçaktan radara yakalanmadan uçan SOM-J, yeryüzü
şekillerini izleyerek kendini saklayabilen bir seyrüsefer sis-
temiyle hedefine yüksek isabet oranıyla ulaşıyor. Elektronik
karıştırma tedbirlerine dayanıklı olarak geliştirilen SOM-J
füzeleri, Türkiye’nin de proje ortağı olduğu birçok mütte-
fik ülke tarafından kullanılacak F-35 savaş uçaklarının en
önemli vurucu güçlerinden birisini oluşturuyor.
Bozok ve SOM-J Mühimmatlarına Yönelik
Testler Başarıyla Gerçekleştirildi
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook