TÜBİTAK Bülten / Sayı 200 - Ağustos 2018 - page 4

4
Bülten
2018
AGUSTOS
T Ü B İ T A K ’ t a n S a n a y i c i l e r e Y ö n e l i k 1 , 2 M i l y a r L i r a l ı k Y e n i D e s t e k P r o g r a m ı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilim-
sel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve
Yenilik Destek Programları Başkanlığında (TEYDEB) sistem
değişikliğine gidildiğini, 10 ayrı destek programının sadeleş-
tirilerek, “TEYDEB 2.0” adıyla yeni bir destek programı hazır-
landığını bildirdi. BakanVarank, yeni destek programıyla cari
açığın azaltılmasını, katma değeri yüksek ürün ve teknoloji-
leri geliştiren sanayicilerin desteklenmesini hedeflediklerini
belirtti.
Reel sektörün araştırma, teknoloji geliştirme ile üniversi-
te-sanayi işbirliği mekanizmalarını, teknoloji tabanlı girişim-
ciliği ve erken aşama girişimlerini destekleyen TÜBİTAK TEY-
DEB’in kuruluşundan 2017 yılına kadarki 23 yılda yaklaşık 10
bin proje için toplam 8,3 milyar liralık destek sağladığını ifa-
de eden Varank, bu desteklerle 15 milyar liralık Ar-Ge hacmi
oluşturulduğunu kaydetti. Varank, teknoloji tabanlı girişim-
cilere yönelik teknogirişim desteği kapsamında ise yaklaşık
16 bin iş fikri başvurusu alındığını, 77 milyon liralık hibe des-
tekle 958 girişimcinin firmalarını kurduğunu bildirdi.
TEYDEB Desteklerine Esneklik ve Yalınlık Getirildi
TEYDEB’in yıllar içinde destek programlarının sayısını ar-
tırdığına işaret eden Varank, esnek ve yalın bir süreç sağla-
TÜBİTAK’tan Sanayicilere Yönelik 1,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK’ın yeni destek programı TEYDEB 2.0’ın, cari açığın azaltılması
başta olmak üzere, yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook