TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ı Fotoğrafladı
bu durum 14 Kasım 2016 tarihinde tekrar gerçekleşmiştir.
Antalya’da akşam Ay’ın doğması sırasında hava şartlarından
dolayı net bir görüntü alınamamış, hava şartlarının düzel-
mesi ile birlikte 15 Kasım 2016 tarihinde sabaha karşı Ay
bize yaklaşık 357 bin km uzaklıkta iken batı ufkunda gö-
rüntülenebilmiştir. Bu haliyle normal bir Dolunay evresin-
deki büyüklüğüne göre Ay yüzde 12 oranında daha büyük
görünmüştür” dedi. Prof. Kırbıyık, bundan sonraki “Süper
Ay”ın, 25 Kasım 2034 tarihinde gerçekleşeceğini bildirdi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook