TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 6

6
Bülten
ARALIK
2016
T Ü B İ TA K H e y e t i n i n
Bakanlık Müsteşarı Maarten Camps’ın ev sahipliğinde
gerçekleşen görüşmeye Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim
Bakanlığı yetkilileri de katıldı. Müsteşar Camps, özel sektör
ve akademi ortaklığının en temel konulardan biri olduğunu
ve Hollanda hükümetinin özel sektör, akademik kuruluşlar
ve araştırma enstitülerini bir araya getirmeye özel önem
verdiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca Türkiye ile kurulacak
ortaklıklarla enerji, iklim, su, sağlık, lojistik, bilgi ve iletişim
teknolojileri, yüksek teknoloji sistemleri gibi alanlardaki
toplumsal sorunlara karşı ortak çözüm aramaktan memnu-
niyet duyulacağı belirtildi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜ-
BİTAK Genel Sekreteri Süleyman Yaşar, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş’tan oluşan TÜBİTAK heyeti, Hollanda Ekonomik İliş-
kiler Bakanlığını ziyaret etti.
T Ü B İ T A K H e y e t i n i n H o l l a n d a T e m a s l a r ı
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook