TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 15

15
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
nopark, HighTech Park, Mogilev Teknopark ve Mogilev özel
ekonomi bölgesi ziyaret edildi. Türkiye Belarus Büyükelçisi
Kezban Nilvana Darama, Devlet Bilim ve Teknoloji Komite-
si Başkan Vekili Piotr Baltrukovıch ile görüşüldü. Mogilev
kentinde ise Mogilev Şehir Yürütme Kurulu Başkanı Alek-
sandr Potyomkin ve Mogilev Özel Ekonomi Bölgesi Başkanı
Alexander Pilushkin ve Ekonomi Bölge yetkilileri ile görüşüldü.
Belarus ile teknokentler arası işbirliği görüşmeleri Belarus
Türkiye Büyükelçisi Andrei V. Savinykh’in TÜBİTAK Marmara
Teknokent’i ziyaretiyle başladı. Teknokent ve Teknokent’te
gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi alan Büyükelçi Saviny-
kh, iş birliğinin geliştirilmesi için teknokent temsilci ve fir-
malarını Belarus’a davet etti.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook