TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 8

8
Bülten
ARALIK
2016
T Ü B İ T A K B a ş k a n ı P r o f . D r . A . A r i f E r g i n A r g o n n e U l u s a l L a b o r a t u v a r ı n ı Z i y a r e t E t t i
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Amerikan Enerji Ba-
kanlığı’na bağlı olarak University of Chicago tarafından işle-
tilen ve alanındaki dünyanın en büyük ve gelişmiş araştırma
altyapılarından birisi olan Argonne Ulusal Laboratuvarı’nı
(Argonne National Laboratory - ANL) ziyaret etti. ANL İleri
Foton Kaynağı (Advanced Photon Source) tesisi yönetici-
lerinden Prof. Dr. Esen Ercan Alp’in evsahipliği yaptığı ziyaret
sırasında Prof. Ergin’e, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut
Acar, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş
ve İstanbul Teknokent Genel MüdürüYasin Erol eşlik ettiler.
Yıllık ortalama 800 Milyon USD bütçeye sahip olan ANL
bünyesinde 15 araştırma bölümü yer alıyor ve 3 bin 500’e
yakın araştırmacı çalışıyor. Illinois eyaletinde yer alan Ar-
gonne Ulusal Laboratuvarı, Amerikan Enerji Bakanlığı’na ait
en eski ve en büyük tesislerden biri olma özelliğini taşıyor.
Nükleer teknoloji araştırmaları için kurulan laboratuvar, gü-
nümüzde nükleer enerji ve alternatif enerji alanındaki çalış-
maların yanı sıra biyoteknoloji ve ilaç, ileri malzeme tekno-
lojileri, çevre ve temel bilim alanlarındaki araştırmaların da
yoğun olarak yürütüldüğü yerlerin başında geliyor.
TÜBİTAK, Türk-AmerikanKonseyi 35. KonferansınaKatıldı
Türk-Amerikan iş ve siyaset dünyası ile kamu kuruluşlarını
her yıl bir araya getiren Türk-Amerikan Konseyi (American
Turkish Council - ATC) 35. Konferansı, Washington DC’de dü-
zenlendi.
Bu yıl “Geleceği Şekillendirmek: İş, İnovasyon ve Büyüme
(Shaping the Future: Business, Innovation and Growth)” te-
masının kullanıldığı konferansta Türkiye-ABD ilişkilerindeki
son gelişmeler, üst düzey Türk ve ABD’li devlet ve özel sektör
temsilcileri tarafından değerlendirildi. Türkiye’den onur ko-
nuğu olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in davet
edildiği konferansta Savunma ve Güvenlik, Enerji, Kamu-
Özel Sektör Ortaklıkları, Bilgi ve İletişimTeknolojileri, Eğitim,
Ar-Ge ve İnovasyon konuları ile karşılıklı yatırım fırsatlarına
ilişkin oturumlar düzenlendi.
“Siber Güvenlik Alanında İşbirliği” paneline davet edilerek
bir açılış sunumu gerçekleştiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A.
Arif Ergin, siber saldırılara ilişkin küresel istatistiklerin ülke-
lere göre dağılımını paylaştı. Prof. Dr. Ergin, bu alanda Tür-
kiye ve ABD’nin işbirliği yapabileceği ortak alanlara ilişkin
değerlendirmelerini aktardı. ArmorText firması Genel Mü-
dürü Navroop Mitter tarafından yönetilen panelde ayrıca
IBM Ulusal Güvenlik Programları Başkanı Todd Rosenblum
ile PJM Interconnection firması direktörü Jonathon Monken
de konuşmacı olarak yer aldılar.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin
Argonne Ulusal Laboratuvarını Ziyaret Etti
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook