TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 13

13
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye’nin ilk milli Kuş Tespit Radarı KUŞRAD ile havaliman-
larında uçakların iniş ve kalkış yaptığı sırada yaşanan, uçuş
güvenliği için büyük risk oluşturan kuş çarpma olaylarının bü-
yük oranda azaltılması ve uçuşların daha güvenli hale gelmesi
hedefleniyor. Havalimanı civarından geçen göçmen kuşların
istatistiklerini tutmak ve göç güzergâhları haritalarının çıkartıl-
masına yardımcı olmak üzere geliştirilen KUŞRAD sistemi, he-
def irtifasının tespitinde kullanılan 20 km dikey radar menzili
ile dikkat çekiyor. KUŞRAD’ın, altı yıl süren geliştirme süreci so-
nunda yatay ve dikey radarlar marifeti ile kuş tespiti konusun-
da çok önemli bir görevi yerine getirmesi bekleniyor.
Son yıllarda Uluslararası Havacılık Fuarlarına “stant” açarak
sergileyici sıfatı ile katılan DHMİ Genel Müdürlüğü, geliştirdiği
Kuş Radarı, ATC Simülatör, Hava Aracı Takip Sistemi ve Hava
Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı ve Uçuş Bilgi Sistemi Ar-Ge
projelerini dünya çapında sektöre tanıttı. Özellikle KUŞRAD
projesi, fuara katılan sektör temsilcilerinin büyük ilgisini çeken
projeler arasında yer aldı.
Havalimanlarındaki Kuşlar
Milli Radarla Belirlenecek
TÜBİTAK’ın teknik desteği ile DHMİ Genel Müdürlüğü Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen
KUŞRAD (Kuş Tespit Radarı) İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook