TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 12

12
Bülten
ARALIK
2016
D i r e n ç l i N i ş a s t a i l e O b e z i t e , Ş e k e r v e K a l p H a s t a l ı ğ ı R i s k i A z a l ı y o r
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nde buğday, mısır ve pa-
tates nişastasından yüzde 90±5 oranında enzime dirençli
nişasta üretimi gerçekleştirildi. Gıdalara belirli oranlarda di-
rençli nişasta ilavesi, karbonhidrat düzeyini yüzde 25, enerji
düzeyini ise yüzde 20 oranında azalttı. En önemlisi de kan
şekerini artırma potansiyelinde yüzde 50 oranında azalma
sağlandı. Bunlar klinik çalışmalarla ortaya kondu.
Gıdaların enerjisini ve glisemik indeksini azaltan direnç-
li nişastanın üretimde kullanılmaya başlamasıyla obezite,
kalp ve şeker hastalıklarıyla mücadelede önemli bir adım
atılmış olacak. Şeker ve kalp hastalığına bağlı sağlık sorun-
larından şikâyetçi insan sayısı dünya genelinde olduğu gibi
ülkemizde de tehlikeli bir şekilde artmaya devam ediyor.
Türkiye’de 20 ve 79 yaş arasında beş milyonu aşkın insan şe-
ker hastalığından muzdarip. Şeker ve kalp hastalıklarını te-
tikleyen en önemli unsur beslenme alışkanlıkları. Fast-food
tarzı beslenme, bol miktarda alınan şekerli gıdalar ve hare-
ketsizlik nedeniyle oluşan kilo artışı söz konusu hastalıklara
zemin hazırlıyor. Dünya genelinde yeni tanınan dirençli ni-
şasta ürününün TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü’nde üretilme-
si büyük önem taşıyor.
Bağırsak sağlığı açısından da faydalı
TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından geliştirilen ürün,
ince bağırsakta sindirilemeyen ancak kalın bağırsakta sindi-
rilebilen nişasta olarak tanımlanıyor ve sağlık üzerine etki-
leri bakımından diyet liflere benziyor. Kalın bağırsakta diyet
liflere göre daha kolay fermente edilebilen dirençli nişasta,
prebiyotik olma potansiyelinin yanında bütirat ve bol mik-
tarda kısa zincirli yağ asitleri üretmesi nedeniyle bağırsak
sağlığı, özellikle kolon kanserinin önlenmesi açısından da
önemli. Avrupa Gıda Birliği Kurumu (EFSA), 2011 yılında
dirençli nişasta için fonksiyonel sağlık beyanlarını onaylaya-
rak fırıncılık ürünlerinde belli oranlarda kullanımının tokluk
kan şekeri ve insülin düzenlenmesine yardımcı olabileceği
görüşünü bildirdi. Bu onayın ardından yurtdışında dirençli
nişastanın yüksek karbonhidrat içerikli fırıncılık ürünlerinde
kullanımına yönelik inovasyonların da önü açılmış oldu.
Fırıncılık sektörüne kazandırılacak
Dünyada modifiye nişasta pazarının 2020 yılına kadar
11 milyar dolar olması bekleniyor. 2015 yılı verilerine göre
modifiye nişasta pazarının yaklaşık yüzde 25’ini dirençli ni-
şasta ürünleri oluşturuyor. Yeni çıkacak olan “Türk Gıda Ko-
deksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği” taslağında
dirençli nişasta katkılı ürünler ile ilgili EFSA’da olduğu gibi
olumlu adımların atılması bekleniyor. Dirençli nişasta içeren un
üretimi konusunda lisans verilmesi için görüşmelere başlandı.
Dirençli Nişasta ile Obezite, Şeker
ve Kalp Hastalığı Riski Azalıyor
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook